������������������������ ������������������������ > ������������������������ ������������������������������

חיפוש - דברי תורה

לחיפוש מתקדם לחץ כאן
נמצאו 10 תוצאות

בברית שנכרתה בהר סיני בין הקב'הלבין ישראל, ואשר חלק ממנה נכתב בתורה כתוכחה, מופיע בסופה הפסוק דלהלן:'וכשלו איש באחיו כמפני חרב, ורדףאין...' (ויקראכו לז).ההסבר הפשוט הוא,...
מחבר:
28/4/2012

התלמוד במסכת יבמות, שם לבו לכפילות בפסוק הפותח של הפרשה: "אמר אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אלהם". ומיד באים הדינים המיוחדים לכהן בהלכות אבלות ובהלכות טומאה וטהרה. "...
מחבר: ציון בדש
28/4/2012

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר... כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כה א ב). ההדגשה בפתיח "בהר סיני". מצוה זו - מצוות השמיטה, העסיקה א...
מחבר: ציון בדש
28/4/2012

על שלושת פסוקיה הראשונים של הפרשה, יש הערה מעניינת המיוחסת לאחד מענקי הרבנים בדורות האחרונים - הרב חיים מוולוז'ין זצ"ל. "דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אלהם, קדשים ...
מחבר: ציון בדש
22/4/2012

בתחילת הפרשה, מפורט סדר עבודתו שלהכהן הגדול ביום הכפורים.נאמר במסכת יומא:'שבעת ימים קודם יום הכפורים,מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין'. כלומר, מבודדים אותו מכל דבר א...
מחבר: ציון בדש
22/4/2012

במסגרת הנושאים של הפרשה על הטומאה והטהרה, מוזכרת גם ברית המילה: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא יב ג). ברית מילה זו, מקשרת אותנו עם אבינו הראשון - אברהם. ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

חז'ל מסבירים: 'מצורע'- מוציא (שם) רע'. הכוונה מי שמוציא שם רע על חברו.זהו חטא קשה, אשר כמעט ואין אדם, שאינונכשל בו.אבק לשון הרע - הוא יותר קשה מאחד משלושת החטאיםהחמורים ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

במסגרת הדינים, על הבהמה החיה והעוףהמותרים לאכילה, ועל האסורים המצויינים בפרשתנו, מופיעים הפסוקים דלהלן, אשר מהםלמדו רבותינו מוסר השכל רב.'אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרהוממ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

לפרשת צו יש קשר הדוק (לפחות בחלקה), לחג החרות, שנחגוג בעוד ימים אחדים,ב'ה.הפסוק אומר (ויקרא ז יב יג): 'אם על תודה יקריבנו, והקריב עלזבח התודה חלות מצות בלולת בשמן... על ...
מחבר: ציון בדש
23/3/2012

"... אדם כי יקריב מכם קרבן לה'..." (ויקרא א ב). מפרשים רבים תהו על התוספת של המלה "מכם", ורובם ככולם סבורים שיש כאן יתור לשון (או ששיעור הכתוב אדם מכם כי יקריב וג...
מחבר: ציון בדש
17/3/2012
1

דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים