חיפוש - דברי תורה

לחיפוש מתקדם לחץ כאן
נמצאו 69 תוצאות

"...בנים לא אמון בם" (דברים לב כא). בעל החפץ חיים זצ"ל, מביא מעשה על חנווני מעיירה קטנה, שבא לעיר כדי לקנות סחורה. הלה נכנס לסיטונאי שהיה רגיל לקנות אצלו והזמין את...
מחבר: ציון בדש
26/8/2012

שתי הפרשיות הקצרות ביותר בתורה - נצבים וילך, שברוב השנים הן צמודות ומחוברות זו לזו, נותנות תחושה מסוימת של סיום, של חילופי משמרות. הימצאות המצוות האחרונות בתרי"ג ה...
מחבר: ציון בדש
26/8/2012

במסגרת שלל הרעיונות של האמונה היהודית המובאים בפרשה זו, טמון בה גם רעיון התשובה ורעיון הבחירה החפשית, של "הרשות הנתונה", שהוא אבן יסוד בתורתו של עם ישראל. לקראת סיו...
מחבר: ציון בדש
26/8/2012

משה רבנו כורת אתנו שוב ברית בערבות מואב לפני כניסתנו לארץ. בתחילה מפורטת מסכת הברכות אם נשמע בקול ה' ונלך בדרכיו. ומאידך גיסא מאיים עלינו בעונשים כבדים - מאה קללות ...
מחבר: ציון בדש
26/8/2012

"לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם. הקם תקים עמו" (דברים כב ד). פשוטו של מקרא אומר לנו, שאם ניתקל בחמורו של יהודי רובץ תחת משאו, חובה עלינו לעזור ...
מחבר: ציון בדש
26/8/2012

חלקה הראשון של הפרשה מכין אותנולכינון הממלכה והממשל היהודיים לקראת כניסתנו לארץ, כפי שהתורה מבקשת ורואה עיןבעין.מינוי השופטים והשוטרים.מינויה של הסנהדרין הגדולה בהר הבית ...
מחבר: ציון בדש
19/8/2012

בתחילת הפרשה אנו מקבלים הדרכה בפסוקים נוקבים: "ראה, אנכי נתן לפניכם היום , ברכה וקללה" "את הברכה, אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום". "והקלל...
מחבר:
12/8/2012

"למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ" (דברים יא כא). משפט זה, המסיים את הפרשה האמצעית שבקריאת שמע, עורר תמיהה בתלמוד ...
מחבר:
12/8/2012

"כי תוליד בנים ובני בנים..." (דברים ד כה). משה מנבא לעם ישראל את אשר יקרה אותם כאשר לא ילכו בדרך ה', כאשר יעשו את הרע, וכתוצאה מכך ייגלו מן הארץ. אחרי הפירוט מה י...
מחבר: ציון בדש
27/7/2012

"ה' אלקיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמים לרב" (דברים א י). פעמים רבות נמשלו ישראל במקרא לכוכבים, ופירושים שונים ניתנו לדבר. הרב קוק זצ"ל, פירש זאת כך: קי...
מחבר: ציון בדש
21/7/2012

דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים