חיפוש - דברי תורה

לחיפוש מתקדם לחץ כאן
נמצאו 69 תוצאות

על שלושת פסוקיה הראשונים של הפרשה, יש הערה מעניינת המיוחסת לאחד מענקי הרבנים בדורות האחרונים - הרב חיים מוולוז'ין זצ"ל. "דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אלהם, קדשים ...
מחבר: ציון בדש
22/4/2012

בתחילת הפרשה, מפורט סדר עבודתו שלהכהן הגדול ביום הכפורים.נאמר במסכת יומא:'שבעת ימים קודם יום הכפורים,מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין'. כלומר, מבודדים אותו מכל דבר א...
מחבר: ציון בדש
22/4/2012

במסגרת הנושאים של הפרשה על הטומאה והטהרה, מוזכרת גם ברית המילה: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא יב ג). ברית מילה זו, מקשרת אותנו עם אבינו הראשון - אברהם. ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

חז'ל מסבירים: 'מצורע'- מוציא (שם) רע'. הכוונה מי שמוציא שם רע על חברו.זהו חטא קשה, אשר כמעט ואין אדם, שאינונכשל בו.אבק לשון הרע - הוא יותר קשה מאחד משלושת החטאיםהחמורים ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

במסגרת הדינים, על הבהמה החיה והעוףהמותרים לאכילה, ועל האסורים המצויינים בפרשתנו, מופיעים הפסוקים דלהלן, אשר מהםלמדו רבותינו מוסר השכל רב.'אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרהוממ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

פרשת בא, היא פרשת יציאת מצרים. מיד לאחר נחיתת שלש המכות האחרונות במצרים, אשר גרמו וזרעו בהלה ומהומה בכל מצרים, קם פרעה בעצמו בחצות לילה, כדי לשלח את ישראל מארצו. בע...
מחבר: ציון בדש
31/3/2012

לפרשת צו יש קשר הדוק (לפחות בחלקה), לחג החרות, שנחגוג בעוד ימים אחדים,ב'ה.הפסוק אומר (ויקרא ז יב יג): 'אם על תודה יקריבנו, והקריב עלזבח התודה חלות מצות בלולת בשמן... על ...
מחבר: ציון בדש
23/3/2012

"... אדם כי יקריב מכם קרבן לה'..." (ויקרא א ב). מפרשים רבים תהו על התוספת של המלה "מכם", ורובם ככולם סבורים שיש כאן יתור לשון (או ששיעור הכתוב אדם מכם כי יקריב וג...
מחבר: ציון בדש
17/3/2012

"ויקהל משה את כל עדת ישראל, ויאמר אליהם..." (שמות לה א) על מה הוא מדבר אתם? על שמירת השבת ועל הקמת המשכן וכל הכרוך בה. אל מי הוא מדבר? אל כל עדת בני ישראל! ...
מחבר: ציון בדש
10/3/2012

"...מחצית השקל בשקל הקדש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל - תרומה לה''" (שמות ל יג). והשאלות: מדוע דוקא מחצית השקל ולא שקל שלם? מדוע ציין הכתוב: "עשרים גרה השקל",...
מחבר: ציון בדש
3/3/2012

בפרשה זו אינו מופיע שמו של משה רבנו כלל. בעל הטורים - רבי יעקב זצ"ל עמד על נושא זה והעיר שהוא נובע מסיבה אחת: ביטוי שמשה רבנו בעצמו בטא (בפרשת כי תשא) בעקבות חטא ה...
מחבר: ציון בדש
25/2/2012

התורה מפרשת בפרשתנו, כיצד צריכים להעשות כלי המשכן. מידותיהם, צורתם, והחומר בו יש להשתמש לצורך זה. לאחר תיאור ארון הברית, מתואר השולחן, שעליו היה מונח לחם הפנים - תמ...
מחבר: ציון בדש
19/2/2012

"כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות כב כא). מסופר על הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל, שאחד ממקורביו רצה להזמינו לסעודת שבת בביתו. השיבו רבי ישראל: "איני מתארח בשום מקום, בט...
מחבר: ציון בדש
15/2/2012

דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים