דברי תורה > חומש ויקרא > בהר

תל חי לתורה - פרשת בהר

ציון בדש

 "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר... כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כה א ב).

ההדגשה בפתיח "בהר סיני".

מצוה זו - מצוות השמיטה, העסיקה את חכמינו. תמיהתם הובאה בדברי רש"י: "מה ענין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו מסיני?! אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני".

ברם, הקשר הטמון בין מצות השמיטה לבין הר סיני, מוסבר באופן מקורי בספר "שולחן גבוה". וכך נאמר שם: "המכנה המשותף בין דתות שונות (מסויימות וידועות) - הוא, שנוצרו בשני אופנים.

א.  מכח הטפה. הנושא בא בכפייה (במלחמות של מסעי הצלב של הנוצרים או במלחמות המוסלמים), או בשכנוע (מסיונרים למיניהם).

ב.  העם מעצמו. לאחר קבלת עצמאות או לאחר שהעם נאחז באדמתו, הוא מחליט לייסד לו חוקים חברתיים, המשתנים מידי פעם לפי צורך הסביבה והמקום. מאוחר יותר, מתוך תלות בחוקים אלה, הפכו אותם לדת חיונית.

עם ישראל, הִנּו שונה מכולם. הוא לא קבל הטפה או השפעה מגורם זר כלשהו, ואף לא חקק לו חוקים כאשר ישב על אדמתו.

תורת ישראל נתנה במדבר שממה דוקא. וזאת משום שלא אנו - כעם יצרנו את אמונתנו בעצמנו, כי אם הקב"ה בכבודו ובעצמו, הוא אשר נתן לנו את תורתו.

דוקא כאשר אנו מקבלים את התורה, לא במקום זרע ותאנה וגפן ורימון, לא על אדמה פוריה ומיושבת, ואף לא במצב כלכלי מבוסס ומתקדם, הדבר מוכיח שאין תורתנו קשורה - לא בחישובי זמן ולא בחישובי מקום. אלא, הדבר מוכיח בעליל, כי תורת אלוקים חיים היא, ואף נצחית - וללא עוררין.

וזאת, רמזה לנו התורה בתחילת הפרשה - "בהר סיני".

אכן פלא הוא. כיצד, איפוא, נמסרו לישראל דיני שמיטת קרקע, ויובל, הלכות קניני בתים ואחוזות, כאשר אין להם ולו פיסת קרקע אחת משלהם, ועוד רחוקים מלהגיע לארץ המובטחת? מה מקום יש כאן, לצוות אותם על דיני קרקעות, בהיותם עדיין במדבר סיני? במקום שממה ובארץ לא זרועה, עומד לו עם, ודן בשאלות, שאינן רלוונטיות כלל ואף לא מציאותיות (לפחות בעת ההיא).

באה, איפוא, התורה להודיענו, כי רק תורת אלוקים חיים, מסוגלת להתעלות מעל שקולי המקום והזמן.

לכן דוקא במדבר סיני, במקום שאינו טבעי, ואין לו כל קשר למציאות של פרשתנו, דוקא בו, ניתנו לנו דיני השמיטה.

וכאשר הגיע עם ישראל למולדתו, לא היה צריך לחוקק לו חוקים ולחפש לו הסכמים חברתיים, משום שתורת ישראל דאגה מלכתחילה לכל פרט ולכל מצב.

אכן, זה ענין שמיטה אצל הר סיני.


תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים