דברי תורה > חומש ויקרא > קדושים

תל חי לתורה - פרשת קדושים

ציון בדש

 על שלושת פסוקיה הראשונים של הפרשה, יש הערה מעניינת המיוחסת לאחד מענקי הרבנים בדורות האחרונים - הרב חיים מוולוז'ין זצ"ל.

"דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אלהם, קדשים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם". "איש אמו ואביו תיראו... אני ה' אלקיכם". "אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם. אני ה' אלקיכם" (ויקרא יט ב ד).

שלושת הפסוקים הראשונים, הפותחים את הפרשה, מדברים על נושאים שונים, אך שלושתם מסתיימים באותן שלוש מלים: "אני ה' אלקיכם".

אומר ר' חיים מוולוז'ין, מכאן אנו למדים את גדולתה וחשיבותה של אהבת ישראל. היוצא מכאן, שאסור לזלזל בכל יהודי. אסור להרחיק אדם ואסור לקבוע ערכים ולומר: הוא ראוי, והלה אינו ראוי. אותו יש לאהוב ואילו את האחר יש להרחיק. יש להתייחס לכולם ביחס שווה, של אהבת ישראל.

מהיכן אנו למדים זאת?

כי המדובר כאן בשלושה סוגים שונים של יהודים. מדובר בשלוש דרגות של אמונה ושל קיום מצוות - מסביר ממשיל ר' חיים מוולוז'ין.

בדרגה הראשונה עומדים אלה הראויים לתואר "קדושים תהיו". אנשים שמקדשים עצמם אפילו במותר להם. המציבים לעצמם סייג, כדי להתרחק מכל צל של עבירה, בכל תחומי החיים. זה מה שנקרא כיום מהדרין מן המהדרין.

מה ההגדרה של הקב"ה כלפיהם? "אני ה' אלקיכם".

זו אכן הגדרה עליונה.

בא הפסוק לאחר מכן ומדבר אל סוג שני של יהודים. "איש אמו ואביו תיראו". הם כבר אינם עוסקים בסוג של מצוות, שבין אדם למקום. הם מסתפקים בקיום המצוות השכליות ולא השמעיות. דברים כמו כיבוד אב ואם, מורא אב ואם, דברים ששכל אנוש מחייב אותם. גם לאלה נאמרה אותה הסיומת: "אני ה' אלקיכם".

כלומר, הקב"ה איננו מפלה בין יהודי ליהודי, והוא פונה בהגדרה זהה גם למי שאינו ראוי לתואר קדוש ומקיים רק "איש אמו ואביו תיראו".

וישנה גם דרגה שלישית, נחותה בהרבה משתי הקודמות. זה יהודי שאיננו מקיים מצוות שמעיות ואף לא מצוות שכליות. איננו מקיים מצוות שבין אדם למקום ואולי גם אינו מקיים מצוות שבין אדם לחברו.

אלא את מה הוא מקיים? הוא רק נזהר מדבר אחד - לא לעבוד אלילים.

"אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם". היהדות שלו מתבטאת בסך הכל בכך שאינו עובד עבודה זרה. מה הפנייה אליו מפי הקב"ה? "אני ה' אלקיכם". בדיוק כמו בפסוקים הקודמים.

ללמדך - אומר ר' חיים זצ"ל, שגם יהודי שאינו בבחינת "קדשים תהיו", ואפילו "את איש אמו ואביו תיראו" הוא אינו מקיים, ואינו מקיים גם את המשך הפסוק "ואת שבתתי תשמורו". הוא בסך הכל מתרחק מכל סוג של עבודה זרה, גם הוא אינו נידח, אינו מושלך אל מחוץ למחנה ואינו מוצא אל מחוץ לגדר. כי גם הוא יהודי, גם אליו יש להתייחס, כי גם אליו פונה הקב"ה באותן מלים: "אני ה' אלקיכם".

יהי רצון שנצליח להעלות באופן הדרגתי, משלב לשלב, את שלושת הסוגים שבנו - וכולם ישנם בנו.

מי שקיים עד הנה "אל תפנו אל האלילים" יגיע לדרגת "איש אמו ואביו תיראו".

מי שקיים "איש, אמו ואביו תיראו" יגיע לקיום המשך הפסוק דהיינו לדרגת "ואת שבתתי תשמורו".

ומי שקיים את כל השלבים האלה, יגיע בע"ה לדרגת, "קדשים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם".


תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים