מנהגים > חודש ניסן > פסח

תמצית דיני פסח

ציון בדש

  

 

שלוש מצות {שמורות}

סידור הקערה:

זרוע

מרור {חסה}

ביצה

 

חרוסת

חזרת {חסה}

כרפס

{סה'כ 7 פריטים}

 

סדר פסח – ברור, קצר ולעניין 

 

ראשית חכמה:

לשוב הביתה מהתפילה שמח וטוב לב. {יתאמץ מאוד לא לבוא לידי כעס, גם אם יש סיבה לכך}.

 

 

קדש:

קידוש מלא עם ברכת שהחיינו. שתיית היין בהסבה על צד שמאל {גם נשים וילדים}. הכוס צריכה להכיל לפחות 86 גרם {חייבים לשתות מינימום 44 גרם}.


הערות:

המקדש, יתכוון להוציא את כל המסובים ידי חובה בברכותיו: גם על הגפן, גם על הזמנים וגם על שהחיינו.

בברכת שהחיינו יתכוון על החג, על המצה ועל המרור.

 

 

ורחץ:

נטילת ידיים כמו לסעודה. מנגבים, אך אין מברכים 'על נטילת ידיים'.

 

 

כרפס:

מעט מאוד כרפס {פחות מכזית; פחות מ-29 גרם}.

יטבול בחומץ או במי מלח, יברך '...בורא פרי האדמה'.

{יתכוון בברכה זו לפטור את החסה של המרור ושל הכורך} ויאכל.

 

 

יחץ:

יקח את המצה האמצעית ויחלקנה לשניים {רצוי לצורת האות ד' וצורת האות ו'}.

החתיכה הגדולה {בצורה ו'}, יתן למישהו להחביא בשביל האפיקומן, ואילו את החצי השני {בצורה ד'] יחזיר לבין שתי המצות שבקערה.

 

 

מגיד:

ממלאים את הגביעים יין ומתחילים לקרוא את ההגדה.

{כל המרבה לספר לילדיו על סיפור יציאת מצרים, הרי זה משובח}.

{נוהגים לסובב את הקערה מעל ראשי המסובים }.

כאשר מגיעים לקטע 'ובמופתים זה הדם', מביאים כלי ריק וברגע שיגיע עורך הסדר למילים 'דם ואש ותמרות-עשן' ישפוך מעט מן היין שבגביע לכלי {ישפוך עם כל מילה ומילה – סה'כ 3 פעמים}.

כן יעשה בעשר המכות 'דם צפרדע' וכו', וכן יעשה במילים 'דצ'ך עד'ש באח'ב'. {סך הכל 16 פעם}.

את היין שבכלי יבקש לשפוך לכיור.

אחר ברכת '...גאל ישראל' ישתה את הגביע השני בהסבה {על צד שמאל}.

 

כאשר יגיע ל-'מצה זו...' יגביה את המצה ויראנה למסובים. כאשר יגיע ל-'מרור זה...' יגביה את המרור ויראנו למסובים. אבל כאשר יגיע ל-'פסח שהיו אבותינו...' יסתכל על הזרוע ולא יגביהנה.

 

 

רחצה:

נוטלים ידיים לסעודה ומברכים '...על נטילת ידיים' – לפני הניגוב.

 

 

מוציא מצה:

יקח את שלוש המצות שבקערה {שתיים השלמות והחצי האמצעי שבצורת ד'} ויברך עליהן ברכת 'המוציא'.

{יתכוון להוציא את כולם ידי חובת הברכה. רצוי לא לשוחח בין 'המוציא' לבין 'הכורך'}.

לאחר מכן ישמיט מידיו את המצה התחתונה, יבצע מהמצה העליונה וממחצית המצה האמצעית ויברך '...על אכילת מצה' ויאכל יחד. {דהיינו, שתי החתיכות} – בהסבה {על צד שמאל}.

חשוב שהבוצע יטעם תחילה מהחתיכות שלו לפני שיבצע לאחרים.

כמו כן, חשוב לאכול כזית מכל מצה. אם אין לו מספיק, כדי כל המסובים, יוכל להוסיף מהמצות השמורות שמחוץ לקערה.

 

 

מרור:

יקח כזית מהחסה של המרור (אצלנו נהגו לקחת את העלים החיצוניים – הירוקים} מינימום 29 גרם. יטבול בחרוסת {לא ישהה הרבה בחרוסת} ויברך '...על אכילת מרור', ויאכל.

 

 

כורך:

יקח את המצה השלישית שבקערה ויחתוך ממנה חתיכות של כזית {29 גרם}. כמו כן, יקח מן החסה של החזרת {החלק הפנימי – הלבן יותר} כזית {29 גרם}.

ילפף אותם יחד {המצה והחסה}, יטבול אותם היטב בחרוסת ויאמר: 'זכר למקדש כהלל הזקן...' ויאכלם בהסבה {על צד שמאל}.

 

 

שולחן עורך:

יאכל סעודת החג לתיאבון {אל יתמלא מדי, כדי להשאיר מקום לכזית מן האפיקומן שיאכל לפני ברכת המזון}.

 

 

צפון:

כל אחד נוטל מן האפיקומן כדי כזית מצה {מינימום 29 גרם {אפשר להוסיף ממצה אחרת} ויאכל אותם בהסבה {על צד שמאל} ויאמר: 'זכר לקרבן פסח...'.

אחרי האפיקומן אסור לאכול או לשתות דברים נוספים, פרט לשני כוסות הנותרים או מים.

 

 

ברך:

ימלאו הגביעים יין ויברכו ברכת המזון. בסיום ברכת המזון, יברכו '...בורא פרי הגפן' וישתו בהסבה {על צד שמאל}.

הלל:

ממלאים את הגביעים ברביעית, ממשיכים לקרוא בהגדה – 'הלל ונשמת כל חי'. אחר החתימה '...מלך מהולל בתשבחות', שותים הגביע בהסבה {על צד שמאל}. שותים מינימום 86 גרם ומיד יברכו ברכה אחרונה: '...על הגפן ועל פרי הגפן'.

 

 

נרצה:

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה עוד בשנה הזו, להקריב קרבן פסח כהלכתו, ככתוב וכראוי.

 

 

 

'לשנה הבאה בירושלים הבנויה'.

  

'שיר השירים וחד גדיא'      


תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

 

 

 

הערות כלליות:

 

1.      חשוב להדיח את הגביעים כל פעם מחדש, או להוסיף יין מהבקבוק על היין הנשאר בגביע.

2.      אפשר לשקול את ה'כזית' במשקל ביתי -בליל הפסח.

3.      יש לבדוק היטב את החסה והכרפס מחרקים [רצוי להשתמש מתוצרת גוש קטיף].

4.      כשחל הפסח בשבת, יש לערבב את החרוסת לפני כניסת השבת.

    {אם שכח, יערבב בלילה בשינוי, דהיינו בשיטה שונה – כגון ביד שמאל}.

 

 

  

בברכת


מ ו ע ד ים    ל ש מ ח ה  

  וחג פסח כשר ושמח.


תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים