מנהגים > חודש כסלו >

דיני חנוכה

ציון בדש

  

זמן

·        יש להדליק את נרות חנוכה מיד עם צאת הכוכבים [היום - בסביבות השעה 1700].

·        מי שמתפלל ערבית בבית הכנסת - בזמנה, ידליק מיד עם שובו מבית הכנסת.

·        אם עבר הזמן, הוא יכול להדליק כל עוד בני הבית נעורים. אבל אם הוא מגיע מאוחר מדי, יכול להדליק עד עלות השחר, אך הוא נכנס לספק ברכה.

·        אפשר להדליק גם לפני ערבית. אולם בכל מקרה הנרות חייבים לדלוק עד מחצית השעה אחרי צאת הכוכבים.

 

כמה נרות ואיך מדליקים

·        בלילה הראשון נר אחד, ובכל לילה הולך ומוסיף עוד נר, עד שבלילה האחרון ידליק שמונה נרות [זאת מלבד השמש]. כל הנרות [חוץ מן השמש] חייבים להיות בגובה אחיד - ובשורה ישרה.

·        בתחילה ידליק נר, כדי שידליק ממנו את החנוכייה [יכול להיות גם השמש].

·        יברך להדליק נר של חנוכה ושעשה ניסים ובלילה הראשון מוסיף שהחיינו.

·        רק לאחר סיום הברכות יתחיל להדליק את הנר הראשון של אותו לילה.

·        לאחר שנדלק הנר הראשון, יתחיל לומר "הנרות הללו וכו'".

·        רצוי מאוד שלא יסיר את ידו מהנר עד שידלק כמו שצריך.

 

·        בלילה הראשון מניח נר אחד מימינו - בקצה החנוכייה.

·        בלילה השני מוסיף נר לידו ומתחיל להדליק מהנר הנוסף [משמאל לימין] וכן יעשה בכל לילה ולילה.

·        אם הנרות נכבו מסיבה כלשהי יש להדליקם בלא ברכה.

 

שמנים

·        מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית [כי בו נעשה נס חנוכה].

·        אולם גם שאר השמנים או נרות של זמנינו - כשרים להדלקה.

 

נשים

·        חייבות במצוות ההדלקה.

·        כאשר הבעל מאחר להגיע לביתו בלילה, יכול הוא למנות את אשתו שתדליק במקומו

·        והוא יצא ידי חובה ע"י הדלקה זו.

·        נשים נוהגות לא לעשות מלאכה במחצית השעה שהנרות דולקים.

 

מקום הנחת החנוכייה

·        רצוי בחוץ - בחצר או במרפסת, כדי שיראוה עוברים ושבים ואזי יש משום פרסום הנס.

·        אם אי אפשר בחוץ, או בחלון הפונה לרשות הרבים, יש להניח את החנוכיה בבית.
יש להניחה בגובה של מינימום 30 ס"מ עד לגובה של מטר אחד [בערך].

·        מי שגר בגובה של למעלה משנים עשר מטרים מהרחוב, אין לו להוציא את החנוכיה החוצה, כי אין העין שולטת בגובה כזה ואזי אין פרסום הנס.

 

בבית הכנסת

·        מדליקים בין מנחה וערבית, כדי שיספיקו לראות את הנרות לפחות כל זמן תפילת ערבית.

·        צריך להדליק במניין, נשים וילדים מגיל חינוך מצטרפים למניין.

·        גם מי שמדליק בבית הכנסת ומברך, חוזר ומברך בבית.

 

בערב שבת

·        יש לדאוג שהנרות יידלקו עד אחרי כניסת השבת. לכן, יש להוסיף הרבה יותר שמן מן הרגיל, כדי שיהיו דולקים לפחות כמחצית השעה אחרי צאת הכוכבים. 

·        רצוי לארגן מנחה גדולה ביום השישי, כדי להדליק את הנרות אחרי תפילת מנחה. מכל מקום אין הדבר מעכב.

·        נרות חנוכה מדליקים לפני נרות שבת.

 

במוצאי שבת

·        למרות שבבית הכנסת מדליקים את החנוכייה לפני ההבדלה, בבית, יש להבדיל ורק לאחר מכן להדליק את החנוכייה.

 

הערות

·        מי שנאנס ואינו יכול להדליק נרות חנוכה, וגם בבית אין מדליקין בשבילו, יכול הוא לברך את ברכת "שעשה נסים.." }ובלילה הראשון גם ברכת שהחיינו{, כאשר הוא רואה חנוכייה דולקת במסגרת הזמן הסביר שמותר להדליקה עם ברכה.

 

אורח

·        יכול הוא להצטרף לבעל הבית, כאשר משתתף איתו בכמה אגורות בתצרוכת השמן.

·        ברם, אם הוא יודע שבתוך זמן סביר הוא יכול להגיע הביתה, רצוי שידליק בביתו.

 

בן או בת

·        הסמוכים לשולחן אביהם, יוצאים ידי חובה בהדלקה של האב מבלי להשתתף בדמי השמנים.

 

 

תפילות

·        במנחה וערבית וכן בברכת המזון אומרים על הנסים }אם שכח אינו חוזר{.

·        בתפילת שחרית, מלבד על הנסים, קוראים הלל שלם עם ברכה ומוציאין ספר תורה.

 

הצעות

·        יש להכין את החנוכייה להדלקה מבעוד יום, כדי שמיד שיגיע הביתה יוכל להדליק ללא דיחוי.

·        יש היום בשוק חנוכייות זולות, העשויות ממסגרת של מתכת ודפנות של זכוכית, אשר אפשר להדליקם בפתח החצר או במרפסת משום פרסום הנס.

 

 

 


תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים