מנהגים > שבת >

הפטרות ופיוטים לשבתות מיוחדות

מנהל האתר

במספר שבתות נהגו יהודי לוב לקרא הפטרה שונה מאשר אצל יתר אחינו בני עדות המזרח וכן נהגנו לקרא פיוטים בשבתות מיוחדות אותם השתדלנו לרכז כאן, סדורות לפי סדר השנה:

 

פרשת ויצא

 • מפטירים רגיל 'ועמי תלואים...' עד '... ובנביא נשמר' ומוסיפים שני פסוקים מהפטרת 'ויברח יעקב...' (שהיא ההפטרה למנהג אשכנז)

פרשת וישב (אם חל בחנוכה)

 

 • אם חל בחנוכה מפטירים 'רני ושמחי...' (הפטרת פרשת בהעלותך)

פרשת מקץ (חנוכה)

 • מוסיפים כל חותמי ברכות
 • מפטירים במלכים א, ז' (מ' עד נ') 'ויעש חירום...'

 

פרשת שמות

 • קוראים מי כמוך לפורים אשריף(כ'ג טבת)  להרה'ג ר' שבתאי טיאר זצ'ל ומי כמוך לפורים ברגל (כ'ט טבת) להרה'ג ר' אברהם כלפון זצ'ל.
 • מפטירים ביחזקאל ט'ז (א' – י'ג) 'ויהי דבר ה' אלי לאמר בן אדם...' עד '...ותצליחי למלוכה'

 

פרשת בא

 • מפטירים בישעיהו ס'ו (א'-כ'ה) מ- 'משא מצריים...' עד '...ונחלתי ישראל' 

 

פרשת בשלח      

 • שרים את שירת הים במנגינת חג
 • מוסיפים בשחרית אחרי שירת הים מ- 'ותקח מרים...' עד '...אני ה' רפאך'
 • משנים את המנגינה של סופי פסוק מ- 'ויאמר ה' אל משה לאמר, מה תצעק אלי...' עד '... אני ה' רפאך'.
 • בפסוקים האלה הקהל אומר את סיומת הפסוק בקול והחזן חוזר אחריהם.

פרשת יתרו

 • משנים את המנגינה של סופי פסוק מ- 'בחודש השלישי' עד '... וכל  אשר לרעך'.
 • לפני קריאת עשרת הדברות קוראים את הפיוט 'יום מעמד סיני'
 • קוראים עשרת הדברות בטעם עליון

 

פרשת משפטים (שבת שקלים)

 • מפטירים 'בן שבע שנים...'

פרשת תצוה

(שבת זכור)

 • אחרי שחרית קוראים 'מי כמוך ואין כמוך...' לר' יהודה הלוי
 • מפטיר של שבת זכור – 'זכור את אשר עשה לך עמלק'
 • מפטירים בשמואל א, ט'ו (א'-ל'ד) מתחילים כמו האשכנזים ב- 'כה אמר ה'...'

 

(שבת פרה)

 • מפטיר של שבת פרה – מתחילת פרשת חוקת עד 'תטמא עד הערב'
 • מפטירים ביחזקאל ל'ו (ט'ז –ל'ו) 'ויהי דבר ה'...' עד '...דברתי ועשיתי'

 

שבת החודש

 •  

שבת צו

(שבת הגדול)

שבת אחרי - קדושים

 • מפטירים ביחזקאל כ'ב (א' – ט'ז) 'התשפט, התשפט את העיר...'

 

פרשת בחוקתי

 • מפטירים בירמיהו ט'ז (י'ט) עד י'ז (י'ד) 'ה' עוזי ומעוזי...'

 

פרשת מטות - מסעי

 • מפטירים בירמיהו ב' 'שמעו דבר ה'...'

 

פרשת ואתחנן

 • לפני קריאת עשרת הדברות קוראים את הפיוט 'יום מעמד סיני'
 • קוראים עשרת הדברות בטעם עליון ומשנים את המנגינה של סופי פסוק

 


תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים