דברי תורה > חומש בראשית > בראשית

פרשת בראשית

ערך ציון וטורי

 

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ:

 

רש'י מביא את המאמר של ר' יצחק: אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא מהחודש הזה לכם (שמות יב ב) ? שהיא מצוה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל, ומה טעם פתח בבראשית?

משום (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים.

שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים.

הם אומרים להם כל הארץ שלהקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:

 

שאלה ראשונה - לאומות העולם יש טענה כלפי ישראל? לכנענים! יש טענה, שכן הם אלה שנכבשו.

 

ואכן, במדרש רבה בראשית פרשה סא' פסקה ז' מסופר על שלושהעמים שבאים לטעון טענות אצל אלכסנדר מוקדון כנגד עם ישראל.

בימי אלכסנדרוס מוקדון באו בני ישמעאל לעורר על ישראל על הבכורה ובאו עמהם שתי משפחות רעות כנענים ומצרים.

אמרו: מי הולך ודן עימהם

אמר גביעה בן קוסם (פסיסא): אני הולך ודן עימהם.

אמרו לו: הזהר שלא תחליט להם את הארץ.

אמר: אני הולך ודן עימהם - אם ניצחתי אותם, הרי מוטב, ואם לאו אתם אומרים, מה הגרוע הזה, שיעמיד עלינו. הלךודן עימהם.

אמר להם אלכסנדרוס מוקדון: מי תובע מיד מי?

... אמרו כנעניים: מתורתן אנו באים עליהם: בכל מקום כתיב: 'ארצה כנען', 'ארץ כנען' - יתנו לנו את ארצנו.

אמר להם גביעה בן קוסם: אדוני המלך אין אדם עושה לעבדו מה שהוא רוצה?
אמר לו: כן

אמר: מה כתיב (בראשית ט): 'ארור כנען עבד עבדים...' - הרי הארץ שלנו והם עבדים לאדוני המלך.

ונסתלקו משם בבושת פנים...

 

כלומר טענת הכנענים נידחת ממקור אחר בתורה – כנען הוא עבד 'ארור כנען עבד עבדים...' ומה שקנה עבד קנה רבו.

 

וכעת עולה שאלה נוספת - עד לפני כמה עשרות שנים עמים לחמו זה בזה וכבשו שטחים זה מזה, עמים נעלמו חלקם נשמדו וחלקם נבלעו בתוך עמים אחרים - זו הייתה דרכו של עולם, סכסוכים נפתרו במלחמות מי שניצח קבע את הכללים, לא היה או'ם (אומות מאוחדות) ולא הייתה תקשורת.

 

גם ר' יצחק חי בתקופה כזו, אם כך מה לאומות העולם ולדאגה לארצם של הכנענים?

 

נראה שבעקבות מדרש רבה ניתן לענות על שתי השאלות:


האומות שיכולות היו לטעון נגד ישראל הן ייתר האומות השמיות (בניו של שם בנו של נוח).

 

הם יאמרו ''לסטים אתם'',שכן כנען הוכרז עבד לאחיו (ולא רק לבני ישראל) ולכן גם להם זכות בארצו של כנען.

 

כאן הצורך בתשובה המוחצת ''ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו''.

 


תגיות: פרשת שבוע

לע'נ - אבי מורי יוסף וטורי בן סנין ז'ל


דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים